SOCAR Proceedings

SOCAR Proceedings

The Journal’s official publisher is "OilGasScientificResearchProject" Institute of State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR).

SOCAR Proceedings is published from 1930 and is intended for oil and gas industry specialists, post-graduate (students) and scientific workers. 

Journal is indexed in SCOPUS, Russian Scientific Citation Index and abstracted in EI’s Compendex, Petroleum Abstracts (Tulsa), Inspec, Chemical Abstracts database.

Beginning with 2017 journal is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index. 

Mirzəcanzadə A.X.
Neft

Mirzəcanzadə A.X.
Yaradıcılıq haqqında düşüncələr

Mirzəcanzadə A.X., Seyid-Rza M.K., Şıxəliyev F.Ə.
Gilli məhlulların fizika-kimyası və hidrologiyası

Mirzəcanzadə A.X., Qurbanov R.C., Əhmədov Z.M.
Hidravlika

Mirzəcanzadə A.X., Maqsudov F.Q.
Riyazi mozaika

Mirzəcanzadə A.X., Əhmədov Z., Qurbanov R.C.
Neft layının fizikası

Mirzəcanzadə A.X., Seyid-Rza M.K., Şıxəliyev F.Ə.
Gilli məhlulların fizika-kimyası və hidravlikası

Mirzəcanzadə A.X., İskəndərov M.Ə., Abdullayev M.Ə., Ağayev P.Q., Əliyev S.M., Məlik-Aslanov L.S.
Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsinin nəzəri əsasları

Mirzəcanzadə A.X., Şıxəliyev F.Ə.
İxtisasa giriş

Мирзаджанзаде А.Х., Абдинов М.А.
Изоляция вод в бурении

Мирзаджанзаде А.Х., Хасанов М.М., Бахтизин Р.Н.
Моделирование процессов нефтегазодобычи

Мирзаджанзаде A.X., Гусейнзаде M.A.
Решение задач нефтегазопромысловой механики

Мирзаджанзаде A.X., Махмудов М.Н., Самедов Т.А.
Элементы механики разобщения пластов

Мирзаджанзаде А.Х., Аметов И.М.
Прогнозирование промысловой эффективности методов теплового воздействия на нефтянные пласты

A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov
Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

Сулейманов А.Б.
Технология и техника эксплуатации скважин малого диаметра

Сулейманов А.Б., Аскеров М.М.
Ремонт скважин. Справочное пособие

Сулейманов Б. А.
Особенности фильтрации гетерогенных систем