SOCAR Proceedings

SOCAR Proceedings

Published by "OilGasScientificResearchProject" Institute of State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR).

SOCAR Proceedings is published from 1930 and is intended for oil and gas industry specialists, post-graduate (students) and scientific workers.

Journal is indexed in Web of Science (Emerging Sources Citation Index), SCOPUS and Russian Scientific Citation Index, and abstracted in EI’s Compendex, Petroleum Abstracts (Tulsa), Inspec, Chemical Abstracts database.


Mirzəcanzadə A.X., Seyid-Rza M.K., Şıxəliyev F.Ə.
Gilli məhlulların fizika-kimyası və hidravlikası (latın qrafikası ilə)

Mirzəcanzadə A.X., İskəndərov M.Ə., Abdullayev M.Ə., Ağayev P.Q., Əliyev S.M., Məlik-Aslanov L.S.
Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsinin nəzəri əsasları (latın qrafikası ilə)

Mirzəcanzadə A.X., Qurbanov R.C., Əhmədov Z.M.
Hidravlika

Mirzəcanzadə A.X.
Neft

Mirzəcanzadə A.X.
Yaradıcılıq haqqında düşüncələr

Mirzəcanzadə A.X., Maqsudov F.Q.
Riyazi mozaika

Mirzəcanzadə A.X., Əhmədov Z., Qurbanov R.C.
Neft layının fizikası

Mirzəcanzadə A.X., Şıxəliyev F.Ə.
İxtisasa giriş

Мирзаджанзаде А.Х., Абдинов М.А.
Изоляция вод в бурении

Мирзаджанзаде А.Х., Хасанов М.М., Бахтизин Р.Н.
Моделирование процессов нефтегазодобычи

Мирзаджанзаде A.X., Гусейнзаде M.A.
Решение задач нефтегазопромысловой механики

Мирзаджанзаде A.X., Махмудов М.Н., Самедов Т.А.
Элементы механики разобщения пластов

Мирзаджанзаде А.Х., Аметов И.М.
Прогнозирование промысловой эффективности методов теплового воздействия на нефтянные пласты

Сулейманов А.Б.
Технология и техника эксплуатации скважин малого диаметра

Сулейманов А.Б., Аскеров М.М.
Ремонт скважин. Справочное пособие

Сулейманов Б. А.
Особенности фильтрации гетерогенных систем